spółki

Świadczę usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa spółek oraz bieżącej obsługi firm.

spółki

Świadczę usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa spółek oraz bieżącej obsługi firm.

Co mogę dla
Ciebie zrobić?

Pomagam przy przygotowaniu dokumentacji korporacyjnej w spółce, w tym:

  • projektów protokołów zgromadzeń wspólników
  • projektów protokołów posiedzeń rad nadzorczych
  • regulaminów (zarządu, rady nadzorczej).

 

Reprezentuję udziałowców i akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Przygotowuję dokumenty dotyczące inwestycji w spółki (podwyższenia kapitału, aporty, dopłaty), transformacji przedsiębiorców (przekształcenia, połączenia, podziały) lub likwidacji spółek.

Wspieram przedsiębiorców w bieżącej działalności.

kontakt

Edyta Jusiel, radca prawny 
edyta.jusiel@ejlegal.pl 
T. + 48 603 799 517

projekt i wykonanie

www.vimestudio.pl